Top
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

1. Identiteit van Krokokids
Emmylou Oversteegen

Jordanus Hoornstraat 5   
3812 SH  Amersfoort
Telefoon: 0031 6 28406612
E-mail: info@krokokids.nl
KvK-nummer: 54347181
Rekeningnummer: 459245163 t.n.v. E.M. Oversteegen
 
2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Krokokids. Krokokids behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.
 
3. De overeenkomst

Alle prijsopgaven van Krokokids zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht. Krokokids probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Je dient echter rekening te houden met maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
De prijzen van artikelen vermeld op de site zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet beschreven staan in deze voorwaarden, dan zal Krokokids deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. 

 
 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

Wanneer je bij Korkokids een product uit de shop koopt heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze zeven dagen ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt wordt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, mag je het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Krokokids retourneren.
 
5. Kosten  in geval van herroeping

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor je rekening.
Krokokids zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 
6. Uitsluiting herroepingsrecht

Bij producten die op maat voor je gemaakt worden beschik je niet over een herroepingsrecht.
 
7. De prijs

Producten op maat:
Alle prijsopgaven van Krokokids zijn vrijblijvend. De gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Wanneer je een prijsopgave ontvangt gelden deze prijzen gedurende drie maanden. Krokokids heeft niet het recht binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.
Producten uit de KrokoShop:
De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de daadwerkelijke koop is Krokokids niet gemachtigd de prijzen aan te passen. Ook deze prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten 
 
8. Conformiteit en Garantie

Producten op maat:
 Wanneer je een opdracht voor een product op maat plaatst, zal Krokokids een voorstel doen qua stoffen, kleuren en applicaties door middel van foto’s. Mocht je niet tevreden zijn over het voorstel kun je dit, voordat de stof geknipt wordt, kenbaar maken. Na het knippen van de stof is wijzigen niet meer mogelijk.
Producten uit de KrokoShop:
 Wanneer je bij ontvangst van het product niet tevreden bent, mag je na contact met Krokokids het ongebruikte product binnen 7 dagen retour sturen. Het bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk terug overgemaakt.
Algemeen:
 Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag je een normale levensduur met normale slijtage verwachten. Bij de babyspeelgoed met labeltjes is het aan te raden de labeltjes regelmatig te controleren, zeker wanneer het kindje tandjes krijgt.
Wanneer een product binnen de tijd van normaal gebruik slijtage vertoont neem dan zo snel mogelijk contact op met Krokokids via: info@krokokids.nl Krokokids streeft ernaar binnen één dag te antwoorden, maar zeker binnen één week. Als de slijtage binnen de garantie valt mag het product kosteloos terug worden gestuurd om de slijtage te verhelpen. 
 
9. Levering en uitvoering

Krokokids neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de shop binnen 2 werkdagen verzonden. Wanneer het een product op maat betreft streeft Krokokids er naar de bestelling binnen 1,5 weken na ontvangst van de betaling via TNT post te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd.
Als plaats van levering geldt het adres dat je tijdens het mailverkeer kenbaar hebt gemaakt.
Hoewel Krokokids de producten met veel zorg verpakt, is zij niet aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling. 
 
10. Betaling

Na het plaatsen van de bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail. Heb je deze niet binnen 24 uur ontvangen, neem dan contact op door een mail te sturen naar info@krokokids.nl Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen op rekening van Krokokids zijn bijgeschreven waarna producten uit de shop binnen 2 werkdagen wordt verzonden. Wanneer het een product op maat betreft streeft Krokokids er naar de bestelling binnen 1,5 weken na ontvangst van de betaling via TNT post te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd.

Krokokids hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten:
Tarieven Nederland
Brievenbuspost: € 2,30
Pakketpost: voor pakketten tot 10kg € 6,75
Wij leveren niet buiten Nederland.
 
11. Klachtenregeling

Mocht je een klacht hebben over de producten van Krokokids, de kwaliteit of de service, probeer ik je klacht naar tevredenheid op te lossen. Dit kan telefonisch, maar liever ontvang ik een mail met een duidelijke omschrijving van de klacht en je contactgegevens. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, ontvang je een reactie.
 
12. Aanvullende bepalingen 
Privacy
: Krokokids respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. 
Publicatie: 
Van alle op maat gemaakte producten maakt het bonte schaap foto’s. Deze foto`s worden op de website geplaatst.
Copyright
: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website of andere uitingen van Krokokids mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Krokokids.

Laatst bijgewerkt: februari 2013